sea and wine center
אשקלון

פרויקט sea and wine center עתיד להבנות בשכונת עיר היין במגרש של כ-8,000 מ"ר, קומת חניה במינוס 2 עם כ-220 חניות למגורים בלבד וכניסה נפרדת מהאזור הצפוני של הפרויקט. קומת מסחר במינוס 1 הכוללת מסחר בשטח של 4,500 מ"ר ו-70 חניות בקומה, הקומה מחוברת לרחוב ע"י לובי מפואר עם חלל של 15 מ' גובה ובשטח של כ-500 מ"ר. הקומות מחוברות לרחוב הראשי של המסחר ע"י דרגנוע רמפה, 2 מעליות גדולות וחדר מדרגות. קומת מסחר בשטח של 2,600 מ"רעם כ-6 חניות בגדלים שונים בקומת הרחוב עם חזיתות כפולות לרחובות הראשיים מערב ודרום. השניה לכיוון מזרח שבמיקומה נמצאים חנייה נוספת לאורחים עם כ-60 חניות ואזורי פריקה וטעינה לכ-10 משאיות. שלושה אזורי פינוי אשפה ושלושה לובאים מפוארים למגדלי המגורים.

עיר היין
Cam1 meshar 19_05_2020 Light
previous arrow
next arrow

פרופיל הפרויקט
מיקום: שכונת עיר היין - אשקלון
אדריכל: בעז שרייבמן
חשוב לדעת