מחיר למשתכן

היי פארק 1 (1220) – עיר היין

בית » היי פארק 1 (1220) – עיר היין

סטטוס

התקבל היתר

מועד אכלוס

דצמבר 2024

יחידות דיור

199 יח"ד במסגרת תכנית "מחיר למשתכן"

כתובת

שכונת עיר היין, אשקלון.

אדריכל

שרייבמן אדריכלים

היי פארק 1 (1220)

FOR PEOPLE WHO KNOW HOW TO LIVE

בלב הריאה הירוקה הכירו את פרויקט הנדל"ן היוקרתי HIGH עיר היין. הפרויקט ממוקם בחלקה הצפוני החדש של העיר בסביבה צעירה וירוקה עם איכות חיים של טבע בתוך העיר. הפרויקט מכיל 2 מתחמים המונים 11 מבנים כאשר 4 מהם הינם מגדלים ו-7 מהם בניינים מעוצבים בעלי סטנדרט בניה גבוה ותכנון אדריכלי חכם המתוכננים להיבנות בשכונת עיר היין, בחלקה הצפוני של העיר אשקלון.

הפרויקט מונה 396 יח"ד כאשר מתוכם -199 יח"ד במסגרת תכנית מחיר למשתכן ויהווה מתחם מגורים ייחודי ומתקדם כחלק מתנופת הבניה בעיר אשקלון.

תהליך הבנייה הינו ללא פשרות בבחירת חומרי השלד, הגמר והביצוע בשטח.

 

איך זה עובד

מתבצע מול משרד הבינוי והשיכון תנאי ראשוני להרשמה לפרויקט מחיר למשתכן הוא הנפקת “אישור זכאות” על פי הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון, באחת מהחברות: עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור. ניתן להוציא “אישור זכאות” גם דרך אתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון. מומלץ לבחון יכולת מימון לרכישה (משכנתא וכו’), אין טעם להגיש בקשה אם אין יכולת כלכלית לרכישה.
מתבצע מול משרד הבינוי והשיכון משרד הבינוי והשיכון יפרסם באתר האינטרנט שלו מידע על פתיחת ההרשמה באתר ההגרלות למחזיקי “אישור זכאות” בלבד. במידה ויש ברשות הנרשמים “אישור זכאות” בתוקף, יוכלו לבצע רישום דרך האתר של משרד הבינוי והשיכון. במקביל, אנו נפרסם הודעות על פתיחת ההרשמה בעיתונות הכתובה. לרשותכם באתר זה מידע מקיף אודות הפרויקט במסגרת “מחיר למשתכן”, על מנת להקל עליכם. תקופת ההרשמה הינה 28 ימים.
מתבצע מול משרד הבינוי והשיכון מס' ימים לאחר סיום שלב ההרשמה, תתבצע הגרלה בין הנרשמים במשרד הבינוי והשיכון על מיקומם בסדר בחירת הדירות בפרויקט. רשימת הזוכים ומיקומם הסידורי בהגרלה תתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון, וכן תישלח הודעה בדוא”ל ע”י משרד הבינוי והשיכון. למען הסר ספק, הזוכה בכל מספר סידורי הנמוך ביותר יבחר ראשון וכך הלאה. הודעה תישלח גם לנרשמים שלא עלו בהגרלה. אין צורך בשלב זה לפנות אל חברתנו. חברתנו תזמן אתכם באופן יזום על פי סדר ההגרלה לבחירת הדירה.
מתבצע מול חברת ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ חברתנו תעמיד לרשות הזוכים מידע על אופן הרכישה במסגרת “מחיר למשתכן” על ידי זימון יזום של הזוכים ע”י החברה לקבלת הסבר ומידע על התהליך. בשלב זה על הזוכה לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מגרש, בניין, דירה). *מומלץ להיכנס למלאי הדירות באתר זה ולהתעדכן במלאי הקיים. *מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעמנו להבטיח דירה זו או אחרת. *הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
מתבצע מול חברת ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ חברתנו תעמיד לרשות הזוכים מידע על אופן הרכישה במסגרת “מחיר למשתכן” על ידי זימון יזום של הזוכים ע”י החברה לקבלת הסבר ומידע על התהליך. בשלב זה על הזוכה לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מגרש, בניין, דירה). *מומלץ להיכנס למלאי הדירות באתר זה ולהתעדכן במלאי הקיים. *מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעמנו להבטיח דירה זו או אחרת. *הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
מתבצע מול חברת ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ
לאחר סיום שלב 4 חברתנו תזמן את הזוכים ע"פ מיקומם הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה. במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות: צילום ת.ז של כל אחד מהרוכשים, תעודת זכאות/ הארכת תוקף זכאות, הודעת זכייה. כמו כן, במעמד זה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה.
טופס זה יהווה אסמכתא להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את בחירתו.
אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת “בחירת הדירה” תבטל את זכות הזוכה לבחירת דירה (בהתאם לנהלי משרד הבינוי והשיכון). מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה, או נציג מטעמם המלווה בייפוי כוח נוטריוני. בסיום הפגישה יתואם מועד לחתימת חוזה הרכישה, אולם, ככל שהזוכה יהיה מעוניין בכך, ניתן לחתום על חוזה רכישה גם במעמד זה.
במקרים חריגים בהם זוכה יעדכן כי אינו יכול להגיע עקב סיבות שונות הנובעות כתוצאה מהקורונה (בידוד, חולה וכו') לחברת הבקרה תהיה הסמכות לאשר לזוכה לבחור בצורה מקוונת ובמקרה זה לא יידרש ייפוי כוח נוטריוני או ייפוי כוח מאומת. חלופה זו של בחירה מקוונת תהיה חלופה נוספת לביצוע בחירת דירות ככל והמצב לא יאפשר לצאת ולהגיע לקבלן לבחירת דירות. הזוכה יידרש לשלם פיקדון בסך 2,000 ₪

תוכנית דירה

לבחירתך תמהיל דירות מגוון

בניין A - דירת גן 5 חדרים, דירה מס' 1
בניין A - דירת גן 4 חדרים, דירה מס' 2
בניין A - דירת 5 חדרים, דירה מס' 3,7,11
בניין A - דירת 3 חדרים, דירה מס' 4
בניין A - דירת 5 חדרים, דירה מס' 5,9,13,17
בניין A - דירת 3 חדרים, דירה מס' 6,10,14,18,22,26,30
בניין A - דירת 3 חדרים, דירה מס' 8,12,16,20,24,28
בניין B - דירת גן 4 חדרים, דירה מס' 1
בניין B - דירה 5 חדרים, דירה מס' 3,7,11,15,19,23,27
בניין B - דירה 3 חדרים, דירה מס' 4
בניין B - דירה 3 חדרים, דירה מס' 5
בניין B - דירה 3 חדרים, דירה מס' 8,12,16,20,24,28
בניין B - דירה 3 חדרים, דירה מס' 9,13,17,21,25
בניין B - דירה 5 חדרים, דירה מס' 10,14,22
בניין C - דירה גן 5 חדרים, דירה מס' 1
בניין C - דירה גן 4 חדרים, דירה מס' 2
בניין C - דירה 5 חדרים, דירה מס' 3,7,19,23,27
בניין C - דירה 3 חדרים, דירה מס' 4
בניין C - דירה 3 חדרים, דירה מס' 5
בניין C - דירה 5 חדרים, דירה מס' 6,10,14,18,22,26,30
בניין C - דירה 3 חדרים, דירה מס' 8,12,16,28
בניין C - דירה 3 חדרים, דירה מס' 9,13,17,21,25,29
בניין D - דירת גן 4 חדרים, דירה מס' 1
בניין D - דירת גן 5 חדרים, דירה מס' 2
בניין D - דירה 5 חדרים, דירה מס' 3,7,11,15,19,23,27
בניין D - דירה 3 חדרים, דירה מס' 4
בניין D - דירה 3 חדרים, דירה מס' 5
בניין D - דירה 5 חדרים, דירה מס' 6,10,14,22,30
בניין D - דירה 3 חדרים, דירה מס' 8,12,16,20,24,28
בניין E - דירה 4 חדרים, דירה מס' 1,5,9,13,17,21,25,29,33
בניין E - דירה 4 חדרים, דירה מס' 2,6,10,14,22,30
בניין E - דירה 3 חדרים, דירה מס' 3
בניין E - דירה 5 חדרים, דירה מס' 4,8,12
בניין E - דירה 4 חדרים, דירה מס' 7,11,15,19,23,27,31,35
בניין F - דירה 5 חדרים, דירה מס' 1,5,9,13
בניין F - דירה 4 חדרים, דירה מס' 2
בניין F - דירה 4 חדרים, דירה מס' 3,7,11,15,19,23,27,31,35
בניין F - דירה 4 חדרים, דירה מס' 4,8,12,16,36
בניין F - דירה 4 חדרים, דירה מס' 6,10,14,18,22,26,30,34